Internet

Tìm hiểu chuẩn Wi-Fi 802.11ax | Vbid.vn

Kết nối không dây đã phổ biến, hầu hết các thiết bị di động như smartphone, laptop, … đều sử dụng Wi-Fi. Do đó, các yêu cầu về năng lực điều khiển và chất lượng dữ liệu ngày càng cao. Một chuẩn Wi-Fi 802.11ax mới đã ra đời để đáp ứng các yêu cầu. 1. […]